Tiráž

 

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Diaľničná cesta 20
903 01 Senec
T: +421.2.3306.6500
F: +421.2.3306.6516
gw.slovakia@gw-world.com

IČO: 31341381
IČ DPH: SK2020328948
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 4263/B.

Zmluvné podmienky pre dopravcov
Contractual Terms and Conditions for Hauliers
Vertragsbedingungen für Frächter

Pracujeme v zmysle „Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky (ZLZ)“ a v zmysle našich obchodných pomienok, ktoré dopĺňajú ZLZ.


All business transactions are based on the General Freight Forwarder's conditions of Association of Logistics and Freight Forwarding of the Slovak Republic (ZLZ) as amended by our General Terms and Conditions.

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der „Allgemeinen Spediteurbedingungen des Logistik- und Speditionsverbandes der Slowakischen Republik (VLV SR)“ und unseren, die VLV SR ergänzenden Geschäftsbedingungen.


OCHRANA ÚDAJOV
Táto internetová stránka využíva Google Analytics, analytickú službu Google Inc.

Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov v jazyku užívateľa 

Gebrüder Weiss používa takzvané „cookies” na spracovanie informácií. Tieto údaje sa používajú výlučne na účely firemných štatistík, vďaka ktorým prispôsobujeme naše internetové stránky potrebám zákazníkov. Prehliadaním našich internetových stránok a povolením cookies v nastavení Vášho prehliadača udeľujete Váš súhlas na použitie cookies.

Podrobné informácie o ochrane osobných údajov, cookies a sledovacom systéme (Tracking technology) si môžete prečítať v angličtine na internetovej stránke nášho koncernu

Spoločnosť Gebrüder Weiss považuje za samozrejmosť, že pri používaní našich internetových stránok a elektronickej komunikácii s nami sa s Vašimi osobnými údajmi bude zaobchádzať zodpovedne. Upozorňujeme na Vás skutočnosť, že dodržiavame platné národné a európske predpisy o ochrane údajov. Údaje získané online zásadne nepredávame, neprenajímame, ani neodovzdávame tretím osobám na ich ďalšie použitie.

Licenčné fotografie/ použitie fotografií
Jednotlivé fotografie na web stránke sú od agentúr shutterstock.com, istockphoto.com a fotolia.com. Užívateľské práva sú podložené licenčnými zmluvami s poskytovateľom.