Veľtrhy a nábytok

Dôverujte špecialistovi.

Už viac ako dvadsať rokov sme Vašim kompetentným partnerom pri realizácii a podpore Vašich účastí na veľtrhoch, resp. pri sťahovaní.

Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú rýchlo reagovať a hľadať riešenia orientované na zákazníka, aby sme optimálne podporili vašu účasť na veľtrhu, resp. sťahovanie – od koncepcie cez plánovanie a realizáciu až k následným prácam. S profesionalitou a skúsenosťou sa staráme o efektívnosť v oblasti logistiky veľtrhov a nábytku. A to už dávno nielen v Rakúsku, ale všade v Európe a na celom svete.

V prípade otázok ohľadne veľtrhov, výstav alebo roadshow, ako aj sťahovaní firiem, domácností, prepravy a zabalenia atď.: 

Kontaktujte našich expertov na logistiku veľtrhov a nábytkun 

Kontaktujte nás

Harald Thullner

Harald Thullner

GW Wolfurt

+43.5574.696.1244

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Rene Graff

Rene Graff

GW Maria Lanzendorf

+43.1.79799.7188

Kontaktujte nás