Spotrebné tovary

Efektívna logistika pre obchod.

Mnohostranné požiadavky spotrebného priemyslu ovplyvňujú sezónne výkyvy, rozmanitosť sortimentu, ako aj neustály nákladový a výrobný tlak. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a fundovaným odborným znalostiam majú naši experti na tieto požiadavky pre obstarávanie, skladovanie a distribúciu vždy pripravené vhodné riešenie.

Outsourcingom logistického zásobovacieho reťazca medzi výrobcami a obchodníkmi je možné zlepšiť tovarový tok a znížiť náklady. Inteligentné a individuálne prepojenie pozemnej, železničnej, leteckej a námornej prepravy s našimi logistickými riešeniami umožňuje efektívnu realizáciu projektov.

Doplnkové služby, ako je spracovanie spätných zásielok alebo etiketovanie tovaru, završujú naše portfólio výkonov. S prepravnými a logistickými riešeniami spoločnosti Gebrüder Weiss dorazia vaše výrobky do predajní a ku koncovým zákazníkom hospodárne a presne.