Colné služby

Váš kompetentný partner pre riešenie všetkých colných záležitostí!

Colné formality môžu znamenať značné prekážky – keď sa človek nevyzná. So spoločnosťou Gebrüder Weiss budete profitovať z dlhoročných skúseností s najrozličnejšími colnými systémami. V západnej a Východnej Európe. V krajinách, ktoré nepatria do EÚ. Naši experti na celom svete za Vás spoľahlivo a rýchlo vybavia všetky colné formality a poradia Vám aj v otázkach výhodnej deklarácie Vášho tovaru v rámci zákonného rámca na optimalizovanie poplatkov.

Spoločnostiam, obchodujúcim v rámci EU, ponúkame vedenie výkazu pohybu tovaru medzi členskými štátmi v štatistickom systéme Intrastat.

Bližšie informácie o službách v rámci colného konania a Intrastatu nájdete tu.