Celovozová a dokládková preprava

GW direct.line: Rýchlo. Presne. Hospodárne.

GW direct.line je ideálny systém čiastkových a kompletných nakládok pre Vašu priamu distribúciu po Európe. Vďaka výhodám našej hustej siete pobočiek a partnerov Vám dokážeme vždy poskytnúť dostatok nákladného priestoru a dopravíme Váš náklad vždy najefektívnejšou trasou, presne a bezpečne do Vášho cieľa v Európe.

Pre Vás to znamená: Flexibilnosť a bezpečnosť plánovania vďaka individuálne dohodnutým prepravným časom a flexibilným časom odjazdov. Doplnkové služby, ako colné odbavenie, preprava nebezpečného tovaru a informácie o doručení, sú ďalšou súčasťou portfólia služieb GW direct.line pre riešenia čiastočných a kompletných nakládok.

V prípade otázok Vám naši zamestnanci radi pomôžu:

Kontaktujte nás  

Vlastnosti služieb:

• ind. dohodnuté preprané časy
• flexibilné časy odjazdov
• doklad o dodaní na Internete

* v určených krajinách
  a pobočkách

Doplnkové služby:

• nebezpečný tovar
• colné odbavenie
• informácie o doručení
• výmena europaliet*
• preprava so zvýšenou prepravou*
• preprava s regulovanou teplotou*
• standby prívesy*
• špeciálne zariadenia*

Špecifikácie:

• max. výška/balík: 2,60 m
• max. dĺžka/balík: 2,40 m
• hmotnosť/náklad: od 2,001 kg
   až po kompletnú nakládku

GW direct.line film