Výrobná logistika

Logistika ako kľúč výroby.

Veľmi presná dodávka komponentov a samostatných dielov zohráva dôležitú úlohu pri dosiahnutí hospodárnosti v procesoch priemyselnej výroby.

Nároky na logistiku sú náležite vysoké. Špecialisti výrobnej logistiky spoločnosti Gebrüder Weiss sa starajú o optimálne plánovanie, riadenie a vykonanie prepravy a skladovanie prevádzkových materiálov, nakupovaných dielov, náhradných dielov a hotových výrobkov.

Priebežnými materiálovými a informačnými tokmi, ako aj komplexnou koordináciou Vašich prepravných a logistických procesov, zvyšujeme efektívnosť Vašich výrobných systémov.

Pre Vás to znamená: Nižšie skladové zásoby, efektívne vybavenie objednávok, IT riešenie orientované na procesy a vykrytie sezónneho nárastu.