IT riešenia

IT systémy na mieru pre logistiku Vašej firmy.

Inteligentné komunikačné technológie môžu v obstarávaní, skladovej logistike a expedícii urýchľovať procesy, minimalizovať náklady a stať sa tak faktorom úspechu Vašej firmy.

Na zvýšenie efektívnosti vybavenia Vám naši IT experti pripravia vhodné IT riešenie pre každú logistickú požiadavku – s vysokými nárokmi na kvalitu a spoľahlivosť.

Prehľad našej IT kompetentnosti:

  • Riadenie a spravovanie kompletného logistického reťazca modernými informačnými technológiami – či už pre obstarávanie, logistiku skladovania, fulfillmentu a výroby, alebo distribúciu.
  • Flexibilne reagujeme na individuálne procesy zákazníka: Naša integračná platforma umožňuje optimálne prepojenie Vašich informačných tokov s našimi systémami.
  • Aplikovanie zavedených štandardov pri projektovom manažmente, výmene údajov, podporných a vývojových procesoch, ako aj použitom hárdveri.
  • Podpora a ďalší vývoj našich IT systémov na základe štandardu ITIL (IT Infrastructure Library): Či už sú pri výmene údajov potrebné bežné štandardy alebo individuálne rozhrania – pre projekty našich zákazníkov sú k dispozícii experti s potrebným know-how.
  • IT oddelenie podniku pokrýva s viac ako 140 zamestnancami celé rozpätie IT služieb: od prevádzky dvoch výpočtových stredísk cez aplikačnú podporu až ku konzultáciám a projektovému manažmentu.