Hodnoty

Za čím stojíme. Ako myslíme a konáme.

Spoločnosť Gebrüder Weiss sa vyznačuje silnou firemnou kultúrou. Štyri definované základné hodnoty tvoria piliere, ktoré podopierajú štruktúru koncernu GW naprieč hranicami, navzájom spájajú zamestnancov spoločnosti a súčasne predstavujú vzor pre bežný pracovný deň: Independence, Sustainability, Commitment a Service Excellence.

the orange way of Independence
Pozeráme sa do minulosti na dlhú históriu nezávislého rodinného podniku, stojíme na solídnom základe a dôsledne sa rozvíjame ďalej. Naša nezávislosť nám umožňuje, aby sme si sami určovali smer a rýchlosť nášho rozvoja. Našu sieť obohacujú dlhodobé partnerstvá. Centrom našich úvah sú aktuálne a budúce požiadavky našich zákazníkov, ktorí sa môžu spoľahnúť na výkonnosť spoločnosti GW.

the orange way of Sustainability
Chceme a potrebujeme trvalý úspech, aby sme investíciami a inováciami zabezpečili našu konkurencieschopnosť. Zároveň vnímame našu veľkú zodpovednosť v oblasti prepravy, aby sme vyvinuli a používali trvalo udržateľné systémy šetriace zdroje podľa najaktuálnejšieho stavu techniky.
 
the orange way of Commitment
Nezameniteľný profil nášho podniku cítiť zvnútra i navonok. Vysoká profesionalita sa prejavuje nadpriemerným osobným nasadením, záväznosťou a rešpektom voči zákazníkom a kolegom. Mimoriadna identifikácia s lojalitou, ochotou učiť sa a dôverou, ktorá umožňuje podávať špičkové výkony.

the orange way of Service Excellence
Naším cieľom je nadšenie zákazníkov. Preto je základom našej každodennej práce vynikajúca kvalita služieb. Vďaka plynulej organizácii, ktorá presahuje hranice štátov, sme na to vytvorili najlepšie predpoklady. Naši pracovníci presviedčajú kompetenciou a zameraním na riešenia. Stále a všade sa usilujeme o zlepšenia a aktívne formujeme budúcnosť.

Hodnoty spoločnosti GW na stiahnutie ako súbor PDF.