Фирмени данни

 

Адрес по регистрация и за кореспонденция:
Гебрюдер Вайс ЕООД
Община Елин Пелин
BG - 2139, Мусачево
T + 359.2.9700.400
F + 359.2.9700.485
gw.bulgaria@gw-world.com 

За всички сделки се прилагат Общите спедиторски условия на Националното сдружение на българските спедитори (ОСУ на НСБС) и Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (ОСкУ на НСБС), както е посочено в нашите Общи условия.

All business transactions are based on the “Bulgarian National Forwarders Association´s standard trading conditions “ (NSBS´ STC) and/or the “Bulgarian National Forwarders Association´s standard warehousing conditions” (NSBS´ SWC) as amended by our General Terms and Conditions.

Лицензирани изображения/ използване на изображение
Изображенията на сайта идват от агенциите shutterstock.com, istockphoto.com и fotolia.com. За правата на ползване съществуват лицензионни споразумения с доставчика.

Информация за защита на личните данни
Тъй като защитата на данните е от голямо значение в Gebrüder Weiss, ние строго се придържаме към националните и международни разпоредби на Закона за защита на личните данни.

технология за проследяване